FAQ : Coronavirus Covid-19

FAQ – COVID-19 / Coronavirus

Om zo goed mogelijk op uw vragen te antwoorden, hierbij een FAQ met de antwoorden op de meest voorkomende vragen.

Als u uw rekeningnummer aan uw vakantiefonds hebt meegedeeld (om dat te controleren, ga naar Mijn vakantierekening), zal uw vakantiegeld tussen mei en juni 2020 op het rekeningnummer gestort worden. Meer informatie op pagina "Vakantiegeld" .


Neen, uw vakantiegeld 2020 hangt af van uw arbeidsprestaties van 2019. De tijdelijke werkloosheid van dit jaar (2020) zal dus geen invloed hebben op het bedrag van het vakantiegeld 2020.

De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen gelijkgesteld worden voor de jaarlijkse vakantie en het wettelijk vakantiegeld van 2021. De momenteel beoogde periode gaat van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020. Opdat deze gelijkstelling effectief wordt, is wel nog een koninklijk besluit vereist.

De RJV is niet bevoegd voor de verwerking van de aanvragen voor tijdelijke werkloosheid. Het is dus nutteloos om de formulieren naar onze instelling te sturen. Gelieve deze aanvraag naar de RVA te sturen en de site van de RVA te raadplegen voor meer informatie.

Wegens de gezondheidscrisis door Covid-19 zullen de personen uit de schoonmaaksector, de dienstenchequessector, de horecasector, de interimsector en de bedrijven voor aangepast werk hun vakantiegeld 2020 uitzonderlijk in de maand mei ontvangen. Voor de andere sectoren zal het vakantiegeld zoals gewoonlijk tijdens de maanden mei en juni gestort worden. Om de betaaldatum te weten te komen, log in op de onlinedienst Mijnvakantierekening.be